top of page

bærekraft

Skapt for å tåle

Vi i Dynoform har stort fokus på en bærekraftig fremstilling av våre produkter gjennom design, produksjon og kvalitet.

 

Vår filosofi er at vi skal minimere vår miljøpåvirkning gjennom alle prosessene i vår verdikjede. 

Våre medleverandører er utvalgt på bakgrunn av de verdiene vi kan skape sammen. Alle våre valg er nøye gjennomtenkt, for å kunne levere ett produkt som skal kunne vare.

Vi har en forpliktelse til samfunnet og de kommende generasjonene til å tenke og leve bærekraftig. 

Dynoform ble i februar 2021 sertifisert på standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 gjennom vårt morselskap Sykkylven Stål Holding AS. Disse sertifiseringene holdes høyt i Dynoform, og vi jobber kontinuerlig med effektiviseringer og forbedringer i alle ledd i vår verdikjede.

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid og våre sertifiseringer under.

Bærekraftsrapport

Dynoform fokuserer på miljø, og i den anledning har vi jobbet med vår første bærekraftsrapport med søsterselskapet Sykkylven Stål og produsent av Dynoform's møbler. Denne rapporten reflekterer vårt arbeid per i dag, og fokuseres på bærekraftsarbeid og hvordan vi kan bidra til et bedre miljø for planeten vår fremover.

Last ned vår bærekraftsrapport
i PDF format

Last ned vår bærekraftsrapport
i Power Point format (PDF)

FNs Bærekraftsmål

FN's bærekraftsmål

"Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe" 

Her kan du lese om hvordan vi arbeider med tre av FN's bærekraftsmål. 

Bærekraftsmål nr. 8

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle:

Ansatte som trives på jobb leverer bedre resultater. En arbeidsplass som fokuserer på samhold, inkludering og fellesskap legger til rette for mestring og en bedre håndtering av arbeidsoppgaver. 

På tvers i konsernet blir det lagt til rette for å ansette mennesker i ulike livsfaser og -situasjoner. Vi oppfordrer de nyutdannede, de med hull i

CV-en og de nysgjerrige til å melde interesse når vi utlyser stillinger. Videre legger vi også til rette for lærlingeordninger. 

Bærekraftsmål nr. 9

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon:

Vi er stolte av å kunne fronte en helnorsk verdikjede. Våre produkter blir produsert i Norge, i samarbeid med våre norske medleverandører. Ikke bare tenker vi på at våre komponenter er kortreise, men norske selskaper er kjent for å levere kvalitet.

 

Høy kvalitet betyr lang holdbarhet.

Bærekraftsmål nr. 12

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre:

Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe i kampen mot bruk-og-kast-kulturen. 

Gjennomgående høy kvalitet i alle materialer og komponenter skal legge til rette for at produktene vi leverer skal kunne holdes i bruk lenger. Vi produserer møbler som er ment for å vare.

Gjennom tidløse design skal vi oppfordre kunden til å ønske å beholde produktene lengre. 

image.png

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Dynoform AS ønsker å bidra til et inkluderende lokalsamfunn som er trygg, robust og bærekraftig.

Dette gjøres gjennom å lage attraktive arbeidsplasser og opprettholde lokale arbeidsplasser.
Dynoform bidrar til å skape et sosialt samfunn ved sine salg av utemøbler og holde den lokale økonomien bærekraftig.

Ved å transportere smart, reduserer vi miljøbelastningen.

image.png

Samarbeid for å nå målene

 

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Vi i Dynoform AS ønsker å samarbeide med leverandører og kunder for å kunne styrke innovasjon og bedre utviklingen av bærekraftige produkter.

ISO Sertifiseringer

ISO sertifiseringer

ISO 9001

I Dynoform tar vi bærekraft på alvor gjennom vår kvalitetssertifisering: Vi skal levere produkter og tjenester til høy kvalitet. Kvalitetsstyringssystemet beskriver ledelsens og ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring. Dette benyttes som et styringsverktøy for å nå våre målsettinger. 

Gjennom kvalitetsstyringssytemet jobber vi målrettet med bedriftens prosesser. Dette bidrar til økt effektivitet, som gjør at vi lettere vil oppdage og unngå feil i produkter, noe som til slutt bidrar til økt kundetilfredshet. 

ISO 14001

Dynoform er ISO sertifisert av ledelsessystem for miljø. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet, og med denne ISO-standarden jobber vi kontinuerlig for at vi skal redusere vår belastning på miljøet.

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen, samt øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere vår ressursforbruk, utslipp og avfall. 

ISO 45001

Vi arbeider målrettet og kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sunt arbeidsmiljø.  Et godt arbeidsmiljø er viktig for en effektiv og sikker produksjon, men også for kvaliteten på produktene som til slutt blir levert til kunden og kundens tilfredshet. Ansatte som trives på jobb, har og tar eierskap i det de gjør og skaper større verdier for sluttkunden.

Det jobbes for at våre ansatte skal ha trygge og trivelige arbeidsplasser, og at samspillet mellom oss, våre kunder og medleverandører er godt. 

Svanemerket

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og er en helhetlig merkeordning som stiller harde krav til miljø, helse og etikk. Målet med Svanemerket er at forbrukerne skal kunne ta etisk gode, bærekraftige og informerte valg på bakgrunn av troverdig og helhetlig informasjon. Noen av våre produkter har fått det anerkjente svanemerket med lisensnummer 2031 0086.

Last ned våre ISO sertifikater

Last ned Nordisk Miljømerkelisens

Last ned medlemsbevis Grønt Punkt

bottom of page