bærekraft

Furniture for tomorrow​

Vi i Dynoform har stort fokus på en bærekraftig fremstilling av våre produkter gjennom design, produksjon og kvalitet.

 

Vår filosofi er at vi skal minimere vår miljøpåvirkning gjennom alle prosessene i vår verdikjede. 

Våre medleverandører er utvalgt på bakgrunn av de verdiene vi kan skape sammen. Alle våre valg er nøye gjennomtenkt, for å kunne levere ett produkt som skal kunne vare.

Vi har en forpliktelse til samfunnet og de kommende generasjonene til å tenke og leve bærekraftig. 

Vi ble i Februar 2021 sertifisert på standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, gjennom vårt morselskap Sykkylven Stål Holding AS. Disse sertifiseringene holdes høyt i Dynoform, og vi jobber kontinuerlig med effektiviseringer og forbedringer i alle ledd i vår verdikjede.

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid og våre sertifiseringer under.

 

FN's Bærekraftsmål

"Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe" 

Her kan du lese om hvordan vi arbeider med fire av FN's Bærekraftsmål. 

Mål 7 RGB@4x.png

Ren energi til alle - Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris:

Vi støtter lokal kraftproduksjon, og kjøper 100% fornybar energi til å lyse opp og drive våre lokaler gjennom arbeidsdagene. 

Vi holder også et nært øye til selve energiforbruket på tvers av konsørnet. Vi gjør enkle tiltak for å redusere forbruket, og dette bidrar til å gjøre en forskjell.  

 

Hvorfor bruke mer enn vi trenger?

Mål 9 RGB@4x.png

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon:

Vi er stolte av å kunne fronte en helnorsk verdikjede. Våre produkter blir produsert i Norge, i samarbeid med våre norske medleverandører. Ikke bare tenker vi på at våre komponenter er kortreise, men norske selskaper er kjent for å levere kvalitet.

 

Høy kvalitet betyr lang holdbarhet.

Mål 8 RGB.png

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle:

Ansatte som trives på jobb leverer bedre resultater. En arbeidsplass som fokuserer på samhold, inkludering og fellesskap legger til rette for mestring og en bedre håndtering av arbeidsoppgaver. 

På tvers i konsørnet blir det lagt til rette for å ansette mennesker i ulike livsfaser og situasjoner. Vi oppfordrer de nyutdannede, de med hull i CV'en, de nysgjerrige til å melde interesse når vi utlyser stillinger. Videre legger vi også til rette for lærlingeordninger. 

Mål 12 RGB.png

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre:

Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe i kampen mot bruk- og kast kulturen. 

Gjennomgående høy kvalitet i alle materialer og komponenter skal legge til rette for at produktene vi leverer skal kunne holdes i bruk lengre. Vi produserer møbler som er ment for å vare.

Gjennom tidløse design skal vi oppfordre kunden til å ønske å beholde produktene lengre. 

 

ISO sertifiseringer

ISO 9001

Vi tar bærekraft på alvor gjennom vår kvalitetssertifisering: Vi skal levere produkter og tjenester til høy kvalitet. Kvalitetsstyringssystemet beskriver ledelsens og ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring. Dette benyttes som et styringsverktøy for å nå våre målsettinger. 

Gjennom kvalitetsstyringssytemet jobber vi målrettet med bedriftens prosesser, som birdrar til økt effektivitet, vi vil lettere oppdage og unngå feil i produkter som til slutt bidrar til økt kundetilfredshet. 

ISO 14001

Dynoform er ISO sertifisert av ledelsessystem for miljø. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet, og med denne ISO-standarden jobber vi kontinuerlig for at vi skal redusere vår belastning på miljøet.

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen, øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere vår ressursforbruk, utslipp og avfall. 

ISO 45001

Vi arbeider målrettet og kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sunt arbeidsmiljø.  Et godt arbeidsmiljø er viktig for en effektiv og sikker produksjon, men også for kvaliteten på produktene som til slutt blir levert til kunden og kundens tilfredshet. Ansatte som trives på jobb, har og tar eierskap i det de gjør, skaper større verdier for sluttkunden.

Det jobbes for at våre ansatte skal ha trygge og trivelige arbeidsplasser, og at samspillet mellom oss, våre kunder og medleverandører er godt. 

 
Last ned vårt ISO sertifikat